Tijdens deze operatie maken we met elkaar een tocht door de wildernis. Met sneeuwscooters gaan we naar onze skihut. We hebben een beginpunt, een expeditie en een einddoel. Je gaat voor een steile leercurve bij ‘het toerskiën’! Ook op intellectueel niveau zal je tijdens de tocht worden uitgedaagd. Tijdens deze training reflecteer je eerst op je eigen functioneren, vervolgens stel je vast welke ontwikkelingen er in de omgeving zijn en wat dit voor jou en je organisatie betekent. Als duidelijk is wat je wilt veranderen gaan we nader in op hoe je jouw stakeholders mee krijgt.

We hebben elkaar nodig op deze expeditie. En alles wat we bespreken is vertrouwelijk en dat blijft ook zo.

Voor wie
Het is bedoeld voor mannen die proactief willen nadenken over het fundament en de noodzakelijke veranderingen in hun organisatie en zich willen bezinnen op hun rol hierin. Bovendien heb je een goede conditie. Je kan 10 km in een uur hardlopen en/of 28 km per uur op de fiets afleggen. Je bent als skiër een beginnende gevorderde of een gevorderde en het lijkt je een mooie uitdaging om op een verantwoorde manier het off-piste terrein met tourski’s te betreden. 

Resultaat
Het wordt in de avondsessies duidelijker wat je waarom wil gaan veranderen. Dit gaat over zowel privé als zakelijk. Het wordt helder voor je hoe je dat gaat aanpakken zodat het een realiteit wordt. Bovendien leer je overdag beter skiën waardoor je stabiel een zwarte piste af kan komen en je leert off-piste toerskiën.

De sessies in de avonden bestaan uit 3 delen:

  1. Wat is je ambitie? 
  2. Welke essentiële veranderingen doen zich extern voor?
  3. Wat ga je hoe veranderen?

Avond 1: Wat is je ambitie?
We bespreken we de uitslag van je DISC test in combinatie met andere scans. We vergelijken de uitslag van de scans met de huidige en de gewenste situatie.

Uitkomst deel 1: je hebt zicht op welke doelen prioriteit verdienen en je ziet waarom.

Avond 2: Veranderingen in je omgeving en in welke mate ben je intern daarop voorbereid?
Voor aanvang van de training heb je diverse analyses gedaan. Die taken kreeg je vooraf mee. De input ga je nu delen. Welke essentiële veranderingen heb je opgemerkt? Welke verdienen er nu prioriteit? In hoeverre ben je in staat om tot de gewenste afstemming met je omgeving te komen? We nemen een afgebakende duik in het OK Model. 

Beeld samen zien, samen veranderen
Bron: Home - OK!-Platform (ok-platform.nl)

Uitkomst deel 2: Je krijgt zicht op welke verandering de hoogste prioriteit verdient.

Avond 3 Wat ga je hoe veranderen?
We onderscheiden drie niveaus van organisatieverandering:

  • strategisch beleid (verandering past bij de missie en visie)
  • functie (de verandering vraagt om nieuwe functie/ functieaanpassing)
  • functioneren of gedrag (gedrag is doorslaggevend voor het slagen)
Verder zijn er drie bestaansvoorwaarden waar te allen tijde aan moet worden voldaan:
  • bestaansrecht: je voldoet aan de vraag in de markt en men is bereid ervoor te betalen
  • inrichting: de juiste structuur, cultuur en het waardecreërend vermogen is aanwezig
  • leefbaarheid of gemotiveerd: de lusten zijn groter dan de lasten voor de medewerkers

We onderzoeken wie je stakeholders zijn en hoe je de mensen kan meenemen in de verandering.

We gebruiken waar nodig veranderkunde theorieën van Caluwé, het IVO-model, het verandercanvas en andere modellen.

Uitkomst deel 3: je komt tot een eerste aanzet van het opstellen van een veranderstrategie.

Intake
Voor aanvang van deze expeditie en training krijg je huiswerk mee. 

De resultaten van je analyses breng je in, in de sessies. Op basis hiervan start je met een elkaar een dialoog zodat je elkaar kan aanscherpen. De toegevoegde waarde die ik als coach en trainer inbreng is het stellen van de juiste vragen en het vorm geven van het ontwikkelingsproces. Zo kom je tot een besluit en een zekere focus. Tevens maak je kennis met waardevolle modellen waardoor zaken duidelijker worden voor je. Belangrijk hierbij is in welke volgorde de vragen worden gesteld.

Op sportief vlak ga jij jezelf ook voorbereiden. We gaan voor de intake naar de grootste indoorskihal van Europa in Bottrop. Daar krijg je skiles en je krijgt oefeningen mee voor thuis.

Kortom in deze training en expeditie zal je worden uitgedaagd op zowel mentaal als fysiek vlak!

Your Progress voor jouw progressie met diepgang en avontuur met een glimlach.
Impressie: Toerski Expeditie & Training Leiderschapsontwikkeling