Iedere persoon is uniek en meer dan een persoonsprofiel dat uit een database van een testcentrum verschijnt. Toch geeft de uitkomst van een psychologische test wel handvatten om jezelf en de ander beter te begrijpen. 

Al eeuwen lang wordt geprobeerd om mensen te doorgronden. Daar zijn dan ook veel theorieën over. Carl Gustav Jung heeft echter baanbrekend werk verricht met zijn persoonlijkheidsmodel.

Jung was een Zwitsers psychiater en psycholoog. Hij is de grondlegger van de analytische psychologie.

Jung onderscheidt 4 processen en 2 fundamentele levenshoudingen:
Hoe neem je informatie op? Neem je feitelijk waar of heb je een voorkeur voor intuïtief waarnemen?

Hoe neem je beslissingen? Heb je voorkeur voor afstandelijk ‘denkend’ of subjectief betrokken ‘voelend’?

Hoe sta je in het leven? Heb je een voorkeur voor de externe wereld ‘extravert’ of ben je meer gericht op je innerlijke wereld ‘introvert’?

Tests en het nut
Ik werk met allerlei tests zoals MBTI, Insights Discovery en DISC. De uitslag van een test is een momentopname en gebaseerd op de werkomgeving. Desalniettemin is het een bron van informatie die iets zegt over jou in je werkcontext. Als je daarnaast nog de informatie meeneemt die jouw gevoel, je lijf en innerlijke overtuiging je meegeeft en de feedback van anderen (360 graden feedback) dan krijg je een redelijk compleet beeld van jezelf en hoe jij je verhoudt tot de situatie waar jij je in bevindt.

Hoe ver en hoe diep we gaan hangt af van wat jij wil bereiken en het wordt bepaald door de inhoud van de training. Het doen van een test en het bestuderen van deze uitslag en daarop reflecteren kan een voorwaarde zijn bij een training.

Ik werk voornamelijk met de DISC methodiek. Deze is gebaseerd op het werk van Carl Jung. Het leuke van deze test is dat er 3 dimensies zijn. Hoe kijk je naar jezelf? Hoe denk jij dat de buitenwereld naar je kijkt? Hoe reageer je onder druk? Door de uitslagen met elkaar te vergelijken ontstaat er een beeld van jou in de organisatie waar je werkt.